preskoči na sadržaj
vijesti
Eko škola

KUMOVI EKO-ŠKOLE: GKTD "MURVICA, GRAD CRIKVENICA

KOORDINATORICE: Olga Arnaut i  Martina Jakopčević

 

U drugoj generaciji od 33 škole u RH koje su postale članicama međunarodnog sustava Eko-škola, nalazi se i naša škola. Iako je škola već više godina ekološki orijentirana i surađivala je s pokretom prijatelja prirode "Lijepa naša", željeli smo učiniti više. Htjeli smo proširiti djelovanje i biti prepoznatljivi.

Mogućnost za ostvarenje naših želja prepoznali smo u projektu Eko-škola i prijavili se za sudjelovanje u proljeće 2000. godine. Od tada počinje naša pojačana aktivnost i opredjeljenje da živjeti "eko" postane naš svakodnevni način življenja, te smo u proljeće 2006. po drugi put obnovili status Eko-škole. Osnovali smo Odbor eko-škole u koji su pored ravnateljice i koordinatorica uključeni učenici, učitelji, predstavnici roditelja i eko-udruge, te kumovi eko-škole. Odbor broji 17 članova i počeo je s radom 10. travnja 2001. godine.

Akcijama uređenja i čišćenja okoliša, postavljanjem kanti za otpatke u školskom dvorištu i "zelenog otoka" (selekcija otpada - papir, staklo, plastika) uz pomoć GKTD "Murvica" započele su naše pojačane ekološke aktivnosti. Razradili smo plan djelovanja i krenuli u realizaciju. Plan djelovanja ugrađen je u redovnu nastavu i u izvannastavne aktivnosti.

Naša područja djelovanja su:

1. Otpad

2. Voda

3. Energija

4. Zdrav život

 

OTPAD, VODA, ENERGIJA

Organizirali smo eko-patrole koje redovito prate potrošnju vode i stanje otpada u školi i oko škole, te o tome vodimo evidencijske liste. Prikupljene podatke obrađujemo i prikazujemo na informativnom panou, kako bi se o radu i rezultatima upoznali svi učenici kao i posjetitelji naše škole.

U svim se učionicama razvrstava otpad, a svaki razredni odjel uređuje svoj eko-kut. U okviru projekta obnovili smo akciju prikupljanja otpadnog papira.  Redovito pratimo dnevnu i mjesečnu potrošnju vode u školi.

ZDRAV ŽIVOT

Od ove školske godine počeli smo voditi brigu o uravnoteženoj prehrani učenika – školsku marendu obogatili smo integralnim kruhom, mlijekom i voćem. Broj učenika koji prima školsku marendu u blagom je porastu.

Započeli smo i organizaciju planinarskih aktivnosti koje su prvenstveno namijenjene učenicima koji se ne bave sportskim izvannastavnim  aktivnostima.

Naš prvi izlet koji smo organizirali bila je Zavratnica, jedna od najljepših uvala smještena u podvelebitskom kanalu

Ekološke datume obilježavamo prigodnim izložbama i predavanjima prema kalendaru.

 

U svim nastavnim predmetima tijekom cijele godine ističu se i realiziraju ekološki sadržaji koji su u razrednim knjigama posebno obilježeni. O radu Eko-škole upoznavali smo roditelje na roditeljskim sastancima, a građanstvo informiramo putem Kvarnerskog radija, dnevnog i periodičnog tiska (Novi list i Primorske novine) te našega školskog lista "Šarko".

Uključivanjem u projekt "Eko-škole" ciljevi su nam: 

- ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u svakodnevni život učenika i djelatnika škole

- stvaranje pozitivnog odnosa prema okolišu i razvijanje osjećaja odgovornosti prema njemu

- buđenje interesa i poticanje učenika na aktivnosti kojima će  senzibilizirati obitelj i širu zajednicu za problem okoliša 

- naglašavanje neophodnosti smanjivanja i zbrinjavanja otpada, te racionalnog korištenja energije i vode 

- zadržati postignutu razinu i težiti ka ostvarivanju novih ciljeva

 
preskoči na navigaciju